Fractal Architecture Group Agency
تماس با ما

در بخش مدیریت طرح و اجرا که یکی از محورهای فعالیت گروه ساختمانی فرکتال می باشد، پس از اعلام آمادگی مالک شرایط مطرح شده توسط تیم فرکتال بررسی می شود. با تدوین طرح توجیهی و بررسی فنی و اقتصادی آن، در صورت تایید قرارداد پروژه منعقد می شود و ساخت آن آغاز می گردد تا در زمان توافق شده انجام و تحویل کارفرما یا مالک گردد.

مراحل مدیریت طرح اجرا - گروه ساختمانی فرکتال

هدف بسیار مهم در کلیه پروژه‌های عمرانی رسیدن به کیفیت مطلوب در چارچوب برنامه ریزی های انجام شده در مورد هزینه و زمان بندی است. از این رو برای اجرای یک پروژه، انتخاب روشی از سوی کارفرما که بتواند نیازهای پروژه تعریف شده را مرتفع سازد بسیار مهم است. کارفرما برای رسیدن به اهداف پروژه با انتخاب تیمی مجرب و حرفه ای برای تامین نیازهای مدیریتی و مهندسی در قالب تیم مدیریت طرح و اجرا پروژه اقدام می نماید.

پیشنهاد همکاری مالک زمین - گروه ساختمانی فرکتال

مالک پیشنهاد خود را به صورت کامل و با جزئیات مطرح می کند که مورد بررسی جهت ساخت قرار بگیرد. در اولین اقدام ابتدا تیم حقوقی فرکتال استعلام کلیه مدارک را گرفته و بعد از شناسایی کلی ملک یا زمین و شرایط اخذ جواز، نوع جواز و ارزیابی شرایط مطرح شده ملک یا پروژه ساختمانی و … به شناسایی نیازهای مالک که در پروژه مورد نظر جهت (سکونت یا سرمایه گذاری) است می پردازد.

ارزیابی شرایط مطرح شده ملک یا پروژه ساختمانی - مدیریت پیمان

پس از اعلام نظرات و انتظارات مالک و داده های تیم حقوقی و بررسی ملک یا زمین، طرح پیشنهادی به اتاق فکر تیم فرکتال ارجاع و تدوین طرح و توجیه اقتصادی آن از زوایای مختلف از جمله موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

 • همسوسازی پروژه ها با اهداف و پورتفولیوی فرکتال
 • همکاری در برنامه های اولیه پروژه
 • بودجه بندی و پیش بینی پروژه
 • نظارت بر هزینه های پروژه
 • زمان بندی ساخت پروژه
 • بازخورد و گزارش دهی
 • میزان اهمیت کیفیت متریال و نوع ساخت در بازه زمانی
تدوین طرح و توجیه اقتصادی - محور فعالیت فرکتال - مدیریت پیمان

زمانی بررسی فنی و اقتصادی شکل می گیرد که تمام زوایای طرح و توجیح اقتصادی به پاسخ رسیده باشد و پس از تعیین بودجه و برنامه ریزی تقریبی دقیق مالی اقدام به انتخاب معمار و طراح داخلی می کنیم به طوری که بتوانیم نیازهای مالک را بر اساس موارد زیر در نظر بگیریم:

 • نوع دسترسی به محل زمین و شرایط حمل و نقل
 • تعداد طبقات اداری و یا مسکونی و یا تجاری و طبقات مشاعات و پارکینگ ها
 • متراژ تجاری یا فضای مسکونی و یا اداری
 • فضای سبز
 • تاسیسات و زیر ساخت هایی که در محل احداث شده وجود دارد
 • نوع زمین از نظر (شیبدار – صاف) بودن
 • داشتن آب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب (بنای قدیمی جهت تخریب پس از تهیه نقشه زمین و پلان طراحی شده مورد بررسی قرار می گیرد.)
بررسی فنی و اقتصادی طرح توجیهی - محور فعالیت فرکتال - مدیریت طرح و اجرا

در ادامه با توجه به روند پیشرفت تمامی جوانب در نظر گرفته شده و به دست آوردن جواب های مورد نیاز برای چالش های احتمالی در پروژه، انعقاد قرارداد (قرارداد پروژه) ساخت به صورت رسمی بین طرفین شکل می گیرد.

پس از عقد قرارداد مالک طبق توافق ملک یا زمین مورد نظر را جهت اخذ مجوز ساخت، نشانه گذاری و انجام فعالیت های مدیریت طرح و اجرا در راستای ساخت پروژه ساختمانی در اختیار گروه ساختمانی در زمان مشخص موعد قرار می دهد و آغاز اقدامات برای ساخت شروع می شود.

انعقاد قرارداد - محور فعالیت گروه ساختمانی فرکتال -مدیریت پیمان

یکی از انواع قرارداد‌ها، قرارداد چهار عاملی است. در قراردادهای چهار عاملی، به عاملی که برای مدیریت به سه عامل اصلی و متداول دیگر یعنی کارفرما، پیمانکار و مشاور اضافه می‌شود، مدیر طرح می‌گوییم. مدیر طرح شخصی حقوقی یا گروه ساختمانی است که از طرف کارفرما مسئولیت مدیریت، برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل، هماهنگی و اجرای پروژه را بر عهده دارد. مدیریت طرح بخشی از مسئولیت‌های کارفرما را بر عهده گرفته و از تجمع کار برای کارفرما جلوگیری می‌کند.

در واقع برای این مدیریت که سه عامل اصلی و متداول آن یعنی کارفرما و پیمانکار و مشاور  را کاملا مدیریت می کنیم.

در این نگرش در قالب مسئولیت مدیریتی و برنامه ریزی و نظارت و کنترل و هماهنگی و اجراء شکل گرفت.

با ایجاد فضایی مناسب سعی در اخذ مسئولیتهای قابل واگذاری از سوی کارفرما و جلوگیری از تجمع کار برای ایشان نموده ایم.

شروع فرآیند ساخت پروژه ساختمانی، مدیریت طرح و طراحی و ساخت و مدیریت فضای مسکونی و اداری با هدف ایجاد یک سبک زندگی متفاوت، سرشار از لذت و آسایش برای مخاطبان گروه ساختمانی فرکتال

آغاز ساخت پروژه ساختمانی - محور فعالیت گروه ساختمانی فرکتال -مدیریت پیمان

هدف از مدیریت طرح همکاری با کارفرما در راستای مدیریت پروژه و رسیدن به برنامه زمانی و هزینه ای را که مهمترین بخش این فرآیند است را محقق کند، است. نگاه ویژه به این مسئله سبب کنترل بهبود کیفیت کار توسط کارفرما و کاهش میزان درگیری و مسئولیت های جانبی اوست. مهمترین مزیت در مدیریت طرح آن است که حجم تشکیلات و تجمع امور در مجموعه کارفرما کاهش یافته و فعالیت ها طبق برنامه ریزی های انجام شده انجام شود.

در مدیریت طرح مسئولیت مدیریت، برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل، هماهنگی و اجرا را بر عهده داریم:

 1. برنامه ریزی
 2. ارجاع کار
 3. مدیریت ایمنی
 4. مدیریت امور قراردادی
 5. مستندسازی
 6. اطلاع رسانی
 7. مدیریت بر تحویل و راه اندازی
 8. مدیریت هزینه
 9. مدیریت زمان
 10. مدیریت کیفیت
 11. مدیریت بر مطالعه و طراحی
 12.  مدیریت بر تدارکات
 13. ارزیابی
 14. اطلاع رسانی در مورد امور غیرقابل واگذاری
فرآیند ساخت پروژه ساختمانی - مدیریت طرح و اجرا

گروه ساختمانی فرکتال سعی داشته که در راستای ایجاد سبک زندگی متفاوت برای مشتریان خود گام بردارد.

به کارگیری چهارچوب های کیفیتی معین و پیروی از اصول فنی و مهندسی و سخت گیری های پروتکلهای ایمنی و بهداشت، سرمایه گذاری بر فناوری های سبز و تلاش برای حفظ محیط زیست و همچنین استفاده از پتانسیل افراد خلاق و متخصص باعث ایجاد نظامی یکپارچه از فعالیت های حرفه ای این گروه شده است که ما را در راستای تحقق اهداف و چشم اندازهای کلان مجموعه سوق می دهد.

اتمام و تحویل پروژه ساختمانی - مدیریت پیمان

ساختن و مدیریت ساخت و کنترل پروژه چندین فرآیند را در بر می گیرد و با چندین نقش تعامل دارد تا موفقیت پروژه را تضمین کند. کنترل، نیاز به توجه مداوم به جزئیات در طول مدت پروژه دارد و برخی از آنها می توانند برای سال ها اجرا شوند.

مدیریت پیمان مدیریت پیمان مدیریت پیمان مدیریت پیمان

مدیریت طرح و اجرا
پیشنهاد همکاری مالک
ارزیابی شرایط
مطرح شده
تدوین طرح توجیهی
بررسی فنی و اقتصادی طرح توجیهی
انعقاد قرارداد و آغاز پروژه
اتمام و تحویل پروژه