Fractal Architecture Group Agency
تماس با ما

Tag Archives: انبوه سازی

انبوه سازی

در گروه ساختمانی فرکتال وقتی از انبوه سازی صحبت می شود، بلافاصله ساخت و سازهایی یكسان، مشابه، همزمان و به یك نیت، با مصالحی شبیه به هم به ذهن انسان خطور می كند و به همین دلیل است كه استفاده كنندگان با چنین ساخته هایی به سختی برخورد می كنند در حالی که انبوه سازی از نظر تعداد و حجم در حدی باید باشد كه به همراه خود تكنولوژی جدید ایجاد كند.

در انبوه سازی مسکن و ساختمان، هزینه هایی که برای انتقال آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن، ایجاد راه، فضای سبز و ارائه خدمات می گردد به مراتب کمتر و هماهنگ تر با دستگاه های اجرایی ذی ربط خواهد بود تا اینکه این ساخت و سازها در محلات و نقاط پراکنده شهر صورت گیرد و حتی برنامه ریزی های دستگاه های اجرائی نیز همگام با انبوه سازی می تواند با نظم و انسجام و سرعت بیشتری صورت گیرد.

همچنین در قسمت انبوه سازی گروه ساختمانی فرکتال زمینه استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی مسکن و ساختمان به مراتب آماده تر و توجیه اقتصادی آن منطقی تر و استفاده از آن بیشتر از شخصی سازی می باشد و از ورود اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری می نماید.

گروه مهندسی فرکتال به پشتوانه سال ها تجربه آماده ارائه خدمات مهندسی در زمینه انبوه سازی به سرمایه گذاران گرامی می باشد.