Fractal Architecture Group Agency
تماس با ما
صفحه اصلی / خدمات فرکتال / بلندمرتبه سازی

در ایران طبق نشریه 112 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تعریف ساختمان بلند به این نحو است؛ هر بنایی که ارتفاع آن (فاصله قائم بین تراز کف بالاترین طبقه قابل تعریف تا تراز پایین ترین سطح قابل دسترسی برای ماشین های آتش نشانی) از 23 متر بیشتر باشد، ساختمان بلند محسوب می شود.

برای ساخت ساختمان های بلند مرتبه، محاسبه تعداد طبقات بر حسب اندازه قطعه زمین، عرض معابر و …، همچنین یافتن مکان های مناسب برای بلند مرتبه سازی بر اساس وضعیت طبیعی، زیست محیطی، زمین شناختی و … در قسمت های مختلف شهر سبب می شود که نه تنها این سازه ها مشکلی برای شهر ایجاد نکنند، بلکه به حل  برخی مشکلات و معضلات هم بی انجامند.

ساختمان های بلند مرتبه، فناوری های نوین در ساختمان سازی و معماری اند. این فناوری از نظر اقتصادی، اشتغال زایی برای دست اندرکاران رده های مختلف ساختمان سازی، رونق دادن به بازار خرید و فروش ملک و املاک، پویا نگه داشتن بازار رهن و اجاره و … آثار و تبعات مثبتی به جا می گذارد.

گروه ساختمانی فرکتال سعی دارد با استفاده از زیر ساخت های مجموعه خود خدماتی باکیفیت و بهینه را در این زمینه ارائه نماید.